logo

Biuro Projektów Drogowych

ul. Moniuszki 22/5
86-300 Grudziądz

Nasz zespół »


Kto tworzy Nasze Biuro?

Ambitna kadra młodych inżynierów wspierana przez doświadczenie starszych opiekunów. Jesteśmy pełni pasji i chęci realizacji marzeń zawodowych. Nastawienie na sukces pozwala podejmować się realizacji nawet najtrudniejszych wyzwań, a przede wszystkim pozwala doprowadzić je do pozytywnego finału. Struktura Naszego Zespołu jest otwarta i pozwala szybko dopasowywać się do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku. Tam gdzie inni mają problemy, my odnosimy zwycięstwa. Wierzymy, że najcenniejszym w biznesie jest potencjał ludzki.

Obecnie dysponujemy oraz ściśle współpracujemy z następującą kadrą:

BRANŻA DROGOWO-MOSTOWA

- 4 osoby z uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi branży drogowej bez ograniczeń

- 1 osoba z uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi branży mostowej bez ograniczeń

- 2 osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi branży drogowej bez ograniczeń

- 1 specjalista ds. organizacji ruchu

- 1 kosztorysant

- 3 asystenci projektanta

BRANŻA SANITARNA

- 3 osoby z uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi branży sanitarnej bez ograniczeń

- 1 asystent projektanta

BRANŻA ELEKTRYCZNA

- 2 osoby z uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi branży elektrycznej bez ograniczeń

- 1 asystent projektanta

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

- 1 osoby z uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi branży telekomunikacyjnej bez ograniczeń

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

- 2 osoby z uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi branży konstrukcyjnej bez ograniczeń

- 2 asystentów projektanta

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

- 4 osoby z uprawnieniami do projektowania branży architektonicznej bez ograniczeń

- 2 asystentów projektanta

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

- 1 osoba specjalizująca się w Architekturze Krajobrazu