logo

Biuro Projektów Drogowych

ul. Moniuszki 22/5
86-300 Grudziądz

O nas »


Od kiedy i gdzie działamy?

Działalność Biura oficjalnie rozpoczęła się 1 stycznia 2000roku w Grudziądzu. Start biura poprzedzony został pracą w innych biurach projektowych na terenie Grudziądza i Kwidzyna i zdobywaniem doświadczenia od 1996 roku.

Nasze Biuro oferuje wykonywanie projektów na terenie całej Polski. Obecnie wykonujemy projekty na terenie województwa Mazowieckiego, Kujawsko-Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Pomorskiego.

Jakich narzędzi używamy?

Używamy tylko najnowszego i oryginalnego oprogramowania, które pozwala nam w pełni i profesjonalnie wypełniać powierzone nam zadania. Używamy programów do rysowania, obliczania przekrojów poprzecznych i profili podłużnych, kosztorysowania i wielu innych.

Pracujemy na programach:

- ZWCAD 2012, ZWCAD 2015+

- program DROGA B.Rozwenc

- program do kosztorysowania NORMA

- program geodezyjny TurboMAP

Co oferujemy?

Nasza firma poza projektami i nadzorami inwestycji branży drogowej oferuje również kompleksowe prowadzenie inwestycji - budowę w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w branży ogólnobudowlanej (budowa budynków, hal, dróg, zagospodarowanie zieleni). Współpracujemy z najlepszymi firmami budowlanymi na terenie województwa.

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego w budownictwie:
 • projekty koncepcyjne,
 • projekty kompleksowe, (budowy, przebudowy, rozbudowy
  i remontów dróg, ulic, lotnisk, obiektów inżynierskich),
 • opracowania z zakresu inżynierii ruchu drogowego,
 • projekty obiektów inżynierskich: mostów, wiaduktów, estakad, przejść podziemnych, kładek dla pieszych, murów oporowych,
 • kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, dokumentacje przetargowe,
 • opracowania z zakresu ochrony środowiska dla budownictwa komunikacyjnego,
 • realizacji nadzorów inwestorskich nad robotami drogowymi, mostowymi, inżynieryjnymi
 • projekty zagospodarowania zieleni, małej architektury, krajobrazu
 • geodezja - wykonanie map do celów projektowych, inwentaryzacji powykonawczej

 • Zakres prac projektowych obejmuje m.in.:

  • wykonanie pomiarów natężenia ruchu,
  • zakup wypisów i wyrysów z rejestru gruntów,
  • zakup map topograficznych,
  • wystąpienie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunków zabudowy, decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach, wypisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i wszelkiego rodzaju opinii i uzgodnień,
  • wykonywanie projektów branżowych,
  • uzgodnienie z zarządcami sieci projektów branżowych,
  • wykonanie projektu podziału działek,
  • wystąpienie o warunki techniczne oraz zgodę na wejście w teren,
  • przygotowanie projektu budowlanego i wystąpienie o pozwolenie na budowę,
  • przygotowanie materiałów i wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
  • przygotowanie projektu wykonawczego, materiałów przetargowych,
  • przygotowanie szczegółowych specyfikacji technicznych, przedmiarów, kosztorysów.